DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG DANKO GROUP 2022

TT Chức danh/ Vị trí công việc Phòng/ Ban Đơn vị/ Công ty Địa điểm làm việc
I Khối Đầu tư      
1 Trưởng ban Đầu tư Ban Đầu tư Danko Hà Nội
2 Phó ban Đầu tư Ban Đầu tư Danko Hà Nội
3 Trưởng/ Phó phòng Đầu tư Ban Đầu tư Danko Hà Nội
4 Chuyên viên Đầu tư Ban Đầu tư Danko Hà Nội
5 Trợ lý dự án Ban Đầu tư Danko Hà Nội
II Ban Quản lý dự án      
6 Trưởng Ban QLDA Ban QLDA Bắc Giang Danko Bắc Giang
7 Phó Ban QLDA Ban QLDA Trưng Vương Danko Phú Thọ
8 Chuyên viên GPMB Ban QLDA Trưng Vương Danko Phú Thọ
9 Chuyên viên giám sát Hạ tầng Ban QLDA Trưng Vương Danko Phú Thọ
10 Chuyên viên giám sát Công trình Ban QLDA Trưng Vương Danko Phú Thọ
11 Chuyên viên kiểm soát Thiết kế Ban QLDA Trưng Vương Danko Phú Thọ
12 Chuyên viên Cơ điện – MEP Ban QLDA Trưng Vương Danko Phú Thọ
13 Chuyên viên QS – Thanh quyết toán Ban QLDA Trưng Vương Danko Phú Thọ
14 Chuyên viên Hành chính – Kế toán Ban QLDA Trưng Vương Danko Phú Thọ
15 Kỹ sư hạ tầng giao thông Ban QLDA Cao Ngạn Danko Thái Nguyên
16 Kỹ sư ME Ban QLDA Cao Ngạn Danko Thái Nguyên
17 Kế toán BQLDA Cao Ngạn Danko Thái Nguyên
18 Chuyên viên Hành chính – Kế toán Ban QLDA Sông Công Danko Thái Nguyên
III Ban Giải phóng mặt bằng      
19 Trưởng phòng GPMB Danko Thái Nguyên, Phú Thọ, Thanh Hóa
20 Chuyên viên GPMB Danko Thái Nguyên, Phú Thọ, Thanh Hóa
IV Ban Quản lý thiết kế      
21 Chuyên viên QLTK – Quy hoạch Ban QLTK Danko Hà Nội
22 Chuyên viên QLTK – Kiến trúc Ban QLTK Danko Hà Nội
23 Chuyên viên QLTK – Kết cấu Ban QLTK Danko Hà Nội
24 Chuyên viên QLTK – Cảnh quan Ban QLTK Danko Hà Nội
25 Chuyên viên QLTK – Kinh tế XD Ban QLTK Danko Hà Nội
26 Văn thư – Hành chính Ban QLTK Danko Hà Nội
V Ban Quản lý xây dựng      
27 Chuyên viên Ban QLXD phụ trách Xây dựng Ban QLXD Danko Hà Nội
28 Chuyên viên Ban QLXD phụ trách KSTK Ban QLXD Danko Hà Nội
29 Chuyên viên Kế hoạch – Tổng Hợp Ban QLXD Danko Hà Nội
VI Ban Hành chính Nhân sự      
30 Trưởng nhóm Hành chính Ban HCNS Danko Hà Nội
31 Tổ trưởng tổ Lễ tân Ban HCNS Danko Hà Nội
32 Nhân viên An ninh Ban HCNS Danko Hà Nội
33 Nhân viên Lái xe Ban HCNS Danko Hà Nội
34 Trưởng nhóm/ chuyên viên tuyển dụng Ban HCNS Danko Hà Nội
35 Nhân viên Bảo vệ Ban HCNS Danko Thái Nguyên
VII Phòng Công nghệ Thông tin      
36 Trưởng phòng CNTT Ban HCNS Danko Hà Nội
37 CV CNTT ( Thái Nguyên) Ban HCNS Danko Thái Nguyên
VIII Ban Trợ lý thư ký      
38 Thư ký Chủ tịch Ban Trợ lý Thư ký Danko Hà Nội
39 Trợ lý Chủ tịch (Mảng đầu tư) Ban Trợ lý Thư ký Danko Hà Nội
40 Trợ lý Chủ tịch (Mảng tài chính) Ban Trợ lý Thư ký Danko Hà Nội
IX Ban Kế toán      
41 Kế toán tổng hợp (kiêm KTT Công ty thành viên) Ban Kế toán Danko Hà Nội
42 Trợ lý Phó Tổng giám đốc (mảng Tài chính kế toán) Phòng Kế toán Danko Hà Nội
X Ban Kiểm soát nội bộ      
43 Trưởng Ban KSNB Ban KSNB Danko Hà Nội
44 Chuyên viên KSNB Kế toán – Tài chính Ban KSNB Danko Hà Nội
XI Ban Tài chính      
45 Chuyên viên Tài chính Ban Tài chính Danko Hà Nội
XII Ban Pháp chế      
46 Phó Ban Pháp chế Ban Pháp chế Danko Hà Nội
47 Chuyên viên Pháp chế Ban Pháp chế Danko Hà Nội
XIII Ban Marketing và Truyền thông      
48 Giám đốc Marketing dự án Ban MKT & TT Danko Hà Nội
49 Chuyên viên tổ chức sự kiện Ban MKT & TT Danko Hà Nội
50 Trưởng phòng Quản lý thương hiệu và Đối tác Ban MKT & TT Danko Hà Nội
51 Chuyên viên truyền thông Ban MKT & TT Danko
52 Chuyên viên truyền thông nội bộ Ban MKT & TT Danko Hà Nội
XIV Phòng đấu thầu 2      
53 Trưởng phòng đấu thầu 2 Phòng Đấu thầu 2 Danko Hà Nội
54 Chuyên viên đấu thầu Phòng Đấu thầu 2 Danko Hà Nội
55 Phó phòng đấu thầu phụ trách xây dựng Phòng Đấu thầu 2 Danko Hà Nội
56 Chuyên viên khối lượng Phòng Đấu thầu 2 Danko Hà Nội
57 Phó phòng đấu thầu phụ trách ME Phòng Đấu thầu 2 Danko Hà Nội
XV Phòng Thanh quyết toán      
58 Chuyên viên Thanh quyết toán Phòng Thanh quyết toán Danko Hà Nội
XVI Phòng Thủ tục và Chăm sóc khách hàng      
59 Chuyên viên thủ tục hợp đồng Phòng TT & CSKH Danko Hà Nội
60 Chuyên viên tách trả Phòng TT & CSKH Danko Hà Nội
61 Chuyên viên kiểm soát Thủ tục Phòng TT & CSKH Danko Hà Nội
XVII Trung tâm thương mại      
62 Kỹ sư trưởng TTTM Trung tâm TM Thái Nguyên Danko Thái Nguyên
63 Nhân viên Kỹ thuật Điện nước Trung tâm TM Thái Nguyên Danko Thái Nguyên
64 Nhân viên Bảo vệ TTTM Trung tâm TM Thái Nguyên Danko Thái Nguyên
65 Nhân viên Tạp vụ TTTM Trung tâm TM Thái Nguyên Danko Thái Nguyên
66 Nhân viên Lễ tân Ban HCNS Danko Thái Nguyên
XVIII Ban Vật tư      
67 Trưởng phòng Vật tư mua hàng Vật tư Danko Hà Nội
68 Chuyên viên Vật tư mua hàng Vật tư Danko Hà Nội
XIX Công ty thành viên      
69 Giám đốc điều hành Thera
70 Giám đốc kinh doanh Thera
71 Nhân viên kế toán Thera
72 Chuyên viên mua hàng xuất nhập khẩu Thera
73 Trưởng phòng cây xanh cảnh quan Greenlife
74 Kỹ sư cây xanh Greenlife
75 Trưởng phòng HCNS HCNS Homevina
76 Chuyên viên Pháp chế Pháp chế Homevina
77 Trợ lý TGĐ Công ty thành viên Trợ lý Bình Nguyên
78 Chuyên viên Digital MKT tổng hợp(design, content, digital, tổ chức sự kiện) Marketing Bình Nguyên
79 Phó tổng Giám đốc Ban Lãnh đạo Summit
80 Trợ lý TGĐ Summit
81 Chuyên viên nhân sự Summit
82 Chuyên viên Digital MKT (design, content, digital) Summit
83 Nhân viên tổ chức sự kiện Summit
84 Chuyên viên pháp chế Summit
85 Trợ lý TGĐ Công ty thành viên Ban TGĐ The Light
86 Chuyên viên Digital MKT tổng hợp(design, content, digital, tổ chức sự kiện) The Light
87 Nhân viên Lái xe TGĐ HCNS Sun Times
88 Nhân viên Marketing tổng hợp Sun Times

KHỐI KINH DOANH: 

I. Giám đốc Kinh doanh

II. Trưởng phòng Kinh doanh

III. Chuyên viên Tư vấn BĐS

? Các bạn quan tâm hay có hồ sơ phù hợp vui lòng gửi về:
? Email: tuyendung@dankogroup.com.vn
Tiêu đề: <Vị trí ứng tuyển>_<Họ tên>
? Hotline: 0902 191 138